Silk Plaster คืออะไร ?

     Silk Plaster คือ วัสดุตกแต่งพื้นผิวภายในรูปแบบใหม่ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี จึงปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการติดตั้งด้วยการฉาบ ทำให้ไม่มีวัสดุเหลือทิ้งเนื่องจากนำวัสดุที่เหลือจากการฉาบกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดอายุการใช้งาน

     Silk Plaster มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษที่สามารถซ่อมแซมได้ เพียงพ่นน้ำให้เปียกชุ่มแล้วเกลี่ยก็จะได้ผนังที่สวยเหมือนใหม่ ปกปิดพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือมีรอยร้าวได้ อีกทั้งยังมีสีสันและพื้นผิวที่หลากหลาย ติดตั้งได้ทุกพื้นผิวและไร้รอยต่อจึงสามารถสร้างลวดลายได้ตามใจนึก โดยที่สีไม่ซีดจาง

     นอกจากนี้ Silk Plaster ยังเป็นฉนวนความร้อน ช่วยประหยัดค่าไฟ และช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่ลุกลามไฟ พร้อมทั้งป้องกันฝุ่น ซึ่งทำให้ Silk Plaster เป็นทางเลือกวัสดุตกแต่งผนังที่เหมาะสำหรับห้องของคุณ

คุณสมบัติของ Silk Plaster
         - ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
         - ไม่มีเศษเหลือเป็นขยะ
         - ไร้รอยต่อ
         - สีไม่ซีดจาง
         - สามารถซ่อมแซมได้
         - ปลอดภัยจากสารเคมี
         - เป็นฉนวนความร้อน
         - ไม่ลุกลามไฟ
         - ลดเสียงรบกวน