บริษัท ไพรม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1620 ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-276-4096, 062-435-6224

Mon - Fri 8.30 am to 6 pm | Sat 8.30 to 12.00 amE-Mail

silkplaster.th@gmail.com